På pressekonferansen 13. desember kl 20.00 ble det informert om hva som gjelder av nye regler gjeldene fra og med natt til onsdag 15. desember. Informasjonen er ikke entydig når det gjelder alle sakene, men pr 14. desember kl 13:00 er følgende tolkninger gjort. Endring og oppdateringer kan komme på kort varsel.

For brukere av Holmen Ishall og Holmen Hockey gjelder fra og med 15.12.2021 følgende:

  • Munnbindpåbud for alle over 12 år i Holmen ishall, unntak på isen under trening

  • Ishallen er stengt for publikum/foreldre. Kun støtteapparat rundt lagene kan være inne i ishallen

  • Alle lag med mer enn 20 spillere må dele opp laget i faste kohorter av maks 20 deltagere. Kohortene holdes fast i perioden frem til 11.1 og har hver sin garderobe. Kohortene holdes også adskilt på isen på hver sin banehalvdel, fysisk delt med tau på rød linjen.

  • Alle lag tildeles 2 garderober til i fbm. trening. Vi oppfordrer alle til å komme mest mulig ferdigskiftet til trening og minimere tiden i garderoben

  • All treningsaktivitet for voksne (over 20 år) innstilles

  • All hospitering mellom lagenes innstilles

  • Treningskamper, turneringer (inn og utland) og seriespill stoppes med umiddelbar virkning, med varighet til og med 11. januar.

  • Cafe Redline stenger fra 15.12.21 til 11.1.2022

  • All form for barmarkstrening må foregå utendørs

 

For mer informasjon henvises til eksterne kilder: