Mange barn i klubben har hatt eller har Covid og da er det viktig å tenke gjennom veien tilbake. Viktig at barna lytter til egen kropp. Det skal føles naturlig og normalt å trene igjen.


Klubben anbefaler - foresatte tar avgjørelsen på vegne av sine barn!

Symptomfri 24 timer før oppstart gjelder alltid!


Ved mildt sykdomsforløp, ingen feber:

Dag 1: 20 min lav intensitet

Dag 2: 40 min lav - moderat intensitet

Dag 3: full økt, kamp kan vurderes

 

Ved sykdomsforløp med feber:
Opptrening tar minst like lang tid som utøver var syk/hadde symptomer, forsiktig med høy intensitet:

Dag 1: 20 min lav intensitet

Dag 2: 40 min lav intensitet

Dag 3: 40 min moderat intensitet

Dag 4: 60 min moderat til høy intensitet

Dag 5: Full trening, første dag kamp kan vurderes

Ved symptomer mer enn 5 dager forlenges opptreningen med lav og moderat intensitet.